Arbetskläder och avdrag i deklarationen

När man ska deklarera har man möjlighet att göra avdrag för arbetskläder, men för att detta ska bli rätt, kan man inte göra dessa avdrag hur man vill, utan man måste följa de regler som Skatteverket satt upp för detta.

Vilka arbetskläder har man då rätt att göra avdrag för?
För det första måste de kläder som man gör avdrag för ha skyddande egenskaper, dvs. räknas som skyddskläder eller skyddsutrustning. Detta innebär att de måste erbjuda någon form av skydd mot t.ex. skador, frätande ämnen, kyla, värme och så vidare. Deras enda uppgift kan med andra ord inte vara att de är sköna att jobba i, håller bättre än vanliga kläder, och så vidare, utan de måste fylla en praktisk, skyddande funktion också. 

Det samma gäller för övrigt även övrig skyddsutrustning, som t.ex. hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och så vidare. De räknas endast som skyddsutrustning om de skyddar dig mot något!
För det andra måste de arbetskläder man vill göra avdrag för vara nödvändiga. Även om du har arbetskläder som skyddar dig mot kyla, får du alltså inte göra avdrag för dem om det faktiskt inte är så att du behöver skydda dig mot kyla på din arbetsplats, för att det är kallt där.

Sist men inte minst är en förutsättning för att man ska kunna göra avdrag för arbetskläder i deklarationen att man behövt införskaffa dessa själv, för att arbetsgivaren inte erbjudit dessa arbetskläder eller den utrustning man införskaffat för att kunna arbeta.

Du måste givetvis även kunna ange vad exakt utrustningen kostade vid behov.
Med andra ord kan man aldrig göra avdrag för arbetskläder som man fått av arbetsgivaren, vilket kan tyckas självklart, men eftersom en del ändå undrar över detta, vill vi ändå förtydliga detta.

Vill du veta mer?
I så fall hittar du mer information om arbetskläder och de avdrag som kan göras för dem på Skatteverkets hemsida, så i så fall rekommenderar vi att du surfar in där.

This entry was posted in Mode and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.